Ługowanie natryskowe

uranofanNowoczesnym sposobem jest ługowanie natryskowe młynkami Segnera. W celu ługowania tą metoda wierci się z chodnika w górę otwory o średnicy 0,5 m. Do każdego otworu wprowadza się rurkę z osadzonym obrotowo na jej końcu młynkiem Segnera, tzn. krzyżem z rurek z końcami zagiętymi poziomo, w jednym kierunku. Prąd wody doprowadzanej rurką, wypływając zakrzywionymi końcami, powoduje obracanie się młynka i zraszanie otworu na całym jego obwodzie. Woda, spływając po ścianach otworu, rozpuszcza sól. Tym sposobem, po pewnym okresie czasu wywiercony otwór zamienia się w wyrobisko w kształcie odwróconego dzwonu. Wtedy instalację przenosi się do nowego otworu. Podziemne zgazowanie. Pokłady kopalin palnych można eksploatować zamieniając kopalinę wprost w pokładzie na gaz, który rurociągami odprowadza się na powierzchnię do dalszego zużytkowania. W tym celu pokład udostępnia się z powierzchni co najmniej dwoma dojściami. Od strony jednego z nich zapala się pokład, po czym doprowadza powietrze powodując niepełne palenie się węgla, czyli uzyskiwanie gazów spalania zawierających duże ilości CO i innych palnych gazów, a małe ilości CO,. W ten sposób paliwo stale wprost w pokładzie zamienić można na paliwo gazowe. Próby prowadzone w Polsce dawały gaz o kaloryczności do 2000 kcal. Surowy węgiel brunatny ma wartość opałową -2700 kcal, w brykietach 5000 kcal, węgiel kamienny 7400- 8800 kcal.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *