Odstawa

odstawaDo odstawy używa się różnego rodzaju przenośników. Dawniej w ścianowych i niskich wyrobiskach był stosowany do odstawy powszechnie przenośnik wstrząsany wynaleziony przez polskiego inżyniera górnika R. Riegera. Jest to ciąg rynien z blachy stalowej, wykonujący na przemian krótkie skoki w przód i w tył. Urobek umieszczony na rynnie przy ruchu w przód nabiera przyśpieszenia i pod jego wpływem posuwa się po rynnie. Przenośniki wstrząsane odegrały bardzo poważną rolę w rozwoju techniki górniczej, gdyż umożliwiły w eksploatacji pokładów węgla zastosowanie długich ścian. Przy obecnym stanie techniki i dążeniu do uzyskiwania dużego wydobycia z jednego przodku przenośniki wstrząsane z powodu małej wydajności są wypierane przez przenośniki innego rodzaju. Na początku ciągu rynien umieszczony jest zespół napędowy, nadający ruch ciągły łańcuchowi, na końcu zaś zwrotnia do zmiany kierunku biegu łańcucha przy jego przechodzeniu z dolnej do górnej rynny. Przenośnik zgrzebłowy transportuje załadowany na rynnę urobek przesuwając go zgrzebłami po górnej rynnie. Odmianą przenośnika zgrzebłowego jest przenośnik zgrzebłowy, mający znacznie wzmocniona konstrukcję. Przenośniki pancerne służą jednocześnie na tor, po którym przesuwane są maszyny urabiające. Pozwala to zmniejszyć szerokość wyrobiska ściany w stosunku do ścian z przenośnikami lekkimi, gdzie maszyna urabiająca posuwa się obok przenośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *