Posadzka hydrauliczna

rurociagPodsadzka hydrauliczna jest to płynna mieszanina piasku z wodą, powstała przez urabianie piasku silnym strumieniem wody. W kraju piasek do podsadzki na kopalnie dostarcza z Centralnej Piaskowni specjalna kolej w samowyładowczych wagonach. Piasek na kopalni wyładowuje się na mostach wyładowczych do specjalnych betonowych zbiorników, w których następuje jego mieszanie z wodą za pomocą monitorów. Mieszanina płynie rurociągami do wyrobisk. Wyrobiska, które mają być podsadzone, są oddzielone od miejsca urabiania tamami 2 desek lub płótna. Piasek osadza się w wyrobisku, woda zaś spływa przez tam? do osadników do odstania. Oczyszczoną wodę wypompowuje się na powierzchnię do powtórnego użytku. Podsadzka hydrauliczna z dobrego czystego kwarcowego piasku wypełnia szybko i szczelnie wyrobisko, tak że strop obniża się najwyżej do 10% wysokości podsadzanego wyrobiska. Podsadzka hydrauliczna jest również bardzo skuteczna w walce z podziemnymi pożarami, zamykając szczelnie dopływ powietrza. Wadą posadzki hydraulicznej są duże ilości wody wprowadzanej do kopalni, która zawilgaca atmosferę kopalni i którą trzeba wypompowywać. Wady tej nie ma podsadzka dmuchana, różniąca się tym od hydraulicznej, że nośnikiem materiału podsadzkowego w rurociągu jest prąd sprężonego powietrza, a nie wody. Podsadzka dmuchana jest jednak znacznie kosztowniejsza od hydraulicznej, poza tym nie można materiału transportować na tak duże odległości-jak w przypadku podsadzki hydraulicznej. Stosowanie podsadzki dmuchanej wymaga więc instalowania stacji załadowczych pod ziemią i częstego stosunkowo przesuwania ich w miarę postępu przodków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *