Wybieranie z celiznami

wybieranieCalizny ochronne są to części złoża kopaliny użytecznej, pozostawione nienaruszone przy jej wybieraniu. Calizna ochronna podtrzymuje skały stropowe i nie dopuszcza do ich załamania się lub ogranicza ich załamanie tylko do cienkiej stosunkowo warstwy między caliznami ochronnymi. Calizny ochronne, pozostawione pod ważnymi obiektami na powierzchnii nazywa się filarami ochronnymi. Calizny ochronne pozostawia się również przy wybieraniu grubych złóż, aby nie dopuścić do ich zawalenia, co mogłoby spowodować napływ wody z wyżej położonych warstw. Stosowanie calizn ochronnych powoduje duże straty w udostępnionej, lecz nie eksploatowanej kopalinie. W ostatnich czasach polska nauka górnicza opracowała metody pozwalające na wydobywanie kopaliny bez pozostawienia filarów ochronnych nawet pod dużymi obiektami. Np. obecnie wybiera się pokłady węgla pod Bytomiem w dawnym filarze ochronnym, pozostawionym pod tym miastem. Celem uniknięcia strat w kopalinie oraz celem ochrony skał leżących nad złożem i powierzchni ziemi stosuje się zapełnienie wyrobiska skalą płonną, czyli podsadzką. Podsadzkę w wyrobisku można układać ręcznie, co daje podsadzkę bardzo nieszczelną, ulegającą silnemu zgniotowi. Bardziej szczelna jest podsadzka układana maszynami, zwanymi miotarkami. Miotarki wyrzucają siłą odśrodkową dostarczoną do nich skałę płonną z dużą prędkością, dzięki czemu podsadzka jest ułożona szczelnie i nie ulega tak dużemu zgniotowi. Kamień do podsadzki ręcznej i maszynowej dostarcza się wozami lub przenośnikami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *